Ciśnienie
Przyczyny zawrotów głowy i ogólne osłabienie

Czasami niektórzy ludzie mają wyraźne uczucie zmęczenia. Jeśli dana osoba ma zawroty głowy i jest słaba, powodów należy szukać jak najszybciej, ponieważ organy są zaburzone podczas długiego przebiegu choroby.

Specyfika usuwania guza mózgu: rodzaje operacji i okres rehabilitacji

Guzy mózgu należą do najbardziej niebezpiecznych rodzajów raka. Nawet mały łagodny nowotwór w tkance mózgowej może znacząco pogorszyć zdrowie pacjenta.

Leczenie
Choroby układu nerwowego

Przyczyny i objawy chorób układu nerwowegoUkład nerwowy jest odpowiedzialny za działanie i wzajemne połączenie wszystkich systemów i organów ludzkiego ciała. Łączy centralny układ nerwowy, składający się z mózgu i rdzenia kręgowego, oraz obwodowy układ nerwowy, który obejmuje nerwy wychodzące z mózgu i rdzenia kręgowego.

Przyczyny zawrotów głowy i nudności

Przyczyny zawrotów głowy są głównie związane z głównymi problemami zdrowotnymi, ponieważ zawroty głowy są najczęściej objawem różnych stanów. Istnieją dwa główne typy zawrotów głowy, znane jako obwodowe zawroty głowy i centralne zawroty głowy, w zależności od przyczyny zawrotów głowy.

Film na oczy: przyczyny, leczenie i zapobieganie

Zasłonie przed oczami może towarzyszyć utrata jasności widzenia lub zmiana postrzegania kolorów. U niektórych pacjentów pojawia się okresowo, w innych nie zanika długo.

Po co ostro wlewa się w dzień lub w nocy?

Czasami zdarza się, że stan zdrowia niespodziewanie się pogarsza - mężczyzna wrzuca do potu, fala ciepła „toczy się” w ciele, zaczyna boleć i zawroty głowy, przyspiesza bicie serca i ujawnia się drżenie rąk.