Nowoczesne metody leczenia zapalenia opon mózgowych o różnej etiologii

Diagnostyka

Zapalenie opon mózgowych może być spowodowane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki. Jest to niebezpieczna choroba, która w przypadku braku terminowego leczenia często prowadzi do śmierci lub niepełnosprawności.

Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przeprowadza się tylko w szpitalu, niemożliwe jest przeprowadzenie go w domu.

Przyczyny choroby

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie błony śluzowej mózgu u dorosłych może wystąpić głównie lub zakażenie przenika do jamy czaszki i kanału kręgowego z innego miejsca zakażenia. Wyróżnia się także formy bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pierwotniakowe i inne. W zależności od rodzaju przepływu wyróżnia się ostre, podostre, przewlekłe i piorunujące zapalenie opon mózgowych. Ponadto piorunowanie może prowadzić do śmierci w ciągu 1-2 dni, a przewlekłe zapalenie opon mózgowych u dorosłych ma miejsce w ciągu kilku miesięcy, lat.

Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez meningokoki przenoszone jest głównie przez kropelki unoszące się w powietrzu.

Zakażenie zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych następuje przez unoszące się w powietrzu krople, więc zakażenie rozprzestrzenia się szybko i może rozprzestrzenić się na epidemię. Najczęściej zapalenie opon mózgowych u dorosłych jest spowodowane przez zakażenie meningokokowe, zakażenie pneumokokowe i prątki hemofilne. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane wirusem świnki, różyczka występuje łatwiej, objawy muszli są mniej wyraźne. Grzybica występuje na tle spadku ogólnej odporności. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych z gruźlicą charakteryzuje się stopniowym rozwojem z przewagą objawów zatrucia.

Zakażenie z błon mózgowych przechodzi do tkanek mózgu i nerwów, ich uszkodzenie prowadzi do nieodwracalnych zmian, w szczególności do głuchoty, ślepoty i niepełnosprawności pacjenta. W związku z tym terminowe leczenie odgrywa ważną rolę. Jeśli zauważysz objawy uszkodzenia wyściółki mózgu bez utraty czasu, pilnie wezwij karetkę. Aby leczyć pacjenta w domu metodami ludowymi, zioła nie mogą.

Obraz kliniczny

Objawy zapalenia opon mózgowych u dorosłych mogą być następujące:

 • ból głowy, i to jest nie do zniesienia, wyginanie, pigułki, leki nie pomagają; u dzieci przedłużający się ciągły płacz, podobny do jęku, jest jednym z najbardziej widocznych objawów zapalenia opon mózgowych;
 • gorączka występuje na tle zatrucia;
 • wymioty, częste, obfite, spowodowane podrażnieniem opon;
 • podniecenie, naprzemienna głupota, letarg; świadomość jest często zaburzona, możliwe halucynacje, urojenia;
 • phono i fotofobia;
 • często występuje zez;
 • zakażenie meningokokowe często prowadzi do powstawania przerywanej wysypki na skórze pacjenta w całym ciele.

Z reguły ból głowy z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych obserwuje się od samego początku choroby.

 • postawa oponowa w łóżku z wyrzuconą głową, nogi zgięte w kolanach, ręce uniesione do klatki piersiowej i zgięte w stawach łokciowych;
 • sztywny kark, nie można zgiąć głowy pacjenta do przodu z powodu silnego bólu;
 • objawy podrażnienia nerwów czaszkowych, stukania w kość jarzmową powodują bolesny grymas (objaw Bechterewa), z wygięciem głowy, następuje rozszerzenie źrenic (objaw Flatau) i inne.

Leczenie przedszpitalne

Opieka w nagłych wypadkach powinna być zapewniona pacjentowi już na etapie przedszpitalnym, ponieważ nie ma wystarczającej ilości czasu od początku choroby do rozwoju objawów uczucia błon, zwykle 24 godziny. Ponadto u dorosłych pacjentów przed rozwojem zatrucia objawami muszli obserwuje się naruszenie aktywności sercowo-naczyniowej, które może prowadzić do wstrząsu zakaźnego.

Opieka w nagłych wypadkach w domu przeprowadzana jest przez zespół pogotowia ratunkowego i obejmuje:

 • Przygotowanie pacjenta do transportu. W ostrej lub piorunującej postaci przebiegu choroby w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych hormony (deksametazon, prednizolon) podaje się dożylnie wraz z glukozą i roztworami Eufillin przed transportem.
 • Zapobieganie obrzękowi mózgu. Przedstawiono wprowadzenie leków moczopędnych (Lasix, Furosemid).
 • Terapia antybiotykowa. Konieczne jest domięśniowe podanie maksymalnej dawki penicyliny 3 miliony ED.
 • Walcz z szokiem. Rozwój objawów wstrząsu zakaźnego toksycznego wymaga rozpoczęcia terapii infuzyjnej roztworami krystaloidów (roztwór fizjologiczny, 5% roztwór glukozy) z hormonami (hydrokortyzon, prednizolon) i witaminą C do 1000 mg. Przy silnym spadku ciśnienia krwi wskazane jest również wprowadzenie poliglukiny, reopolyglukiny i leków nasercowych.
 • Leczenie przeciwdrgawkowe. Opieka w nagłych wypadkach w rozwoju napadów jest wprowadzeniem Seduxen, można to zrobić za pomocą Haloperidolu, Dimedrolu i Amidopyrine w tym samym czasie, aby usunąć temperaturę.

Leczenie zapalenia opon mózgowych przeprowadza się tylko w szpitalu

O ile to możliwe, po udzieleniu pomocy w nagłych wypadkach pacjent zostaje zabrany do szpitala tak szybko, jak to możliwe. Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych zwykle przeprowadza się na oddziale intensywnej terapii szpitala chorób zakaźnych, z wtórnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych po urazowym uszkodzeniu mózgu, pacjent może być leczony na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej terapii bez przenoszenia go na oddział zakażenia.

Aby zapewnić specjalistyczną pomoc dzieciom z surowiczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, rozporządzenie rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia opracowało standard, który obejmuje wszystkie niezbędne środki do diagnozowania i leczenia choroby. Norma obejmuje takie choroby, jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z enterowirusem, limfocytowe zapalenie naczyniówki, zapalenie opon mózgowych wywołane przez odrę, grzybicę i inne bakterie.

Diagnostyka

Diagnoza jest dokonywana na podstawie wykrycia objawów podrażnienia wyściółki mózgu, zatrucia i zmian w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego. Aby to zrobić, przy przyjęciu do pacjenta wykonać nakłucie lędźwiowe. Nakłucie lędźwiowe wykonuje się nie tylko w celu diagnozy, ale także jako pomoc w nagłych wypadkach, w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego.

Należy to robić ostrożnie, ponieważ ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego zwiększa się podczas zapalenia opon mózgowych. Niebezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności odcinka lędźwiowego polega na tym, że po szybkim wydaleniu płynu mózgowo-rdzeniowego pień mózgu może zaatakować i być śmiertelny.

Podczas badań laboratoryjnych płynu mózgowo-rdzeniowego wykrywany jest gwałtowny wzrost liczby komórek i białka. Tak więc, wraz z ropnym bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w płynie mózgowo-rdzeniowym, zwiększa się liczba neutrofili, zmniejsza się stężenie glukozy i chlorków. Po wykryciu surowiczych wirusowych limfocytów zapalenia opon mózgowych stężenie glukozy i chlorku wzrasta.

Nakłucie lędźwiowe w przypadku podejrzenia zapalenia opon mózgowych jest prawie zawsze przepisywane.

Oprócz określania składu płynu mózgowo-rdzeniowego, w celu wykrycia czynnika sprawczego, bada się go pod kątem obecności czynnika bakteryjnego (bakterioskopia), kultury wrażliwości na antybiotyki i serodiagnostyki w celu wykrycia przeciwciał przeciwko wirusom.

Nakłucie lędźwiowe może złagodzić stan pacjenta, chociaż w przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest to zjawisko przejściowe, dlatego w procesie leczenia stosuje się je nie tylko jako diagnostykę, ale również procedurę medyczną w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego i antybiotyków.

W surowiczym, wirusowym zapaleniu opon mózgowych główną metodą leczenia jest nakłucie lędźwiowe. Często jego zachowanie jest punktem zwrotnym w przebiegu choroby.

Leczenie szpitalne

Zasady leczenia szpitalnego są następujące:

 • terapia antybakteryjna;
 • terapia detoksykacyjna:
 • hormonalna terapia przeciwzapalna;
 • leczenie objawowe w celu zapobiegania obrzękowi mózgu i utrzymania funkcji życiowych organizmu, w tym opieki resuscytacyjnej (ALV);
 • eliminacja ropnego ogniska w leczeniu wtórnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Cechy mianowania antybiotyków na zapalenie opon mózgowych

Ponieważ nie zawsze jest możliwe natychmiastowe określenie, który czynnik zakaźny spowodował rozwój zapalenia opon mózgowych, przepisuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania. Konieczne jest rozważenie, w jaki sposób leki te przenikają przez barierę krew-mózg, na przykład nie zaleca się stosowania klindamycyny, linkomycyny, gentamycyny. Ale Gentamycyna, Tobramycyna lub Wankomycyna mogą być stosowane do podawania wewnątrz lędźwiowego.

Antybiotyki o szerokim spektrum działania są przepisywane na zapalenie opon mózgowych.

Stosuje się penicylinę, ampicylinę, cefalosporyny trzeciej generacji, karbapenemy, ponieważ mogą one wpływać na prawie wszystkie drobnoustroje powszechnie występujące w zapaleniu opon mózgowych (meningokoki, pneumokoki itp.). W przypadku poważnego stanu pacjenta antybiotykoterapię można przeprowadzić przez połączenie antybiotyków penicylinowych lub cefalosporyn z innymi grupami leków przeciwbakteryjnych.

Antybiotyki podaje się tylko pozajelitowo, niektóre dożylnie (ceftriakson), tabletki nie są stosowane. Są oni mianowani w maksymalnych dawkach, kilka razy dziennie, zgodnie z instrukcjami wybranego leku. W przypadku wskazań nakłucie lędźwiowe wykonuje się codziennie lub 72 godziny po rozpoczęciu podawania antybiotyku. Jeśli analiza laboratoryjna płynu mózgowo-rdzeniowego nie uległa poprawie, a do tego porównuje się cytozę, ilości białka, stężenie glukozy i chlorków, należy zmienić antybiotyk.

Po uzyskaniu danych dotyczących wrażliwości na antybiotyki lek można ponownie zmienić, biorąc pod uwagę czułość. Przy równej wrażliwości leków preferuje się najmniej toksyczne, ponieważ terapia musi być prowadzona przez co najmniej dziesięć dni, czasami z powikłaniami lub obecnością ognisk ropnych zakażenia dłużej.

Leczenie pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stwarza pewne trudności, ponieważ wiele szczepów pneumokoków często jest opornych na antybiotyki, dlatego zasady ich łącznego stosowania i kontrolowania zmian w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego dają najlepszy efekt, aż do uzyskania wyniku analizy wrażliwości.

Cechy terapii infuzyjnej

Zasady terapii infuzyjnej, jej cele i zadania są następujące:

 • Leczenie lub zapobieganie zakaźnemu wstrząsowi toksycznemu. W tym celu przeprowadza się detoksykację, przywraca objętość krwi krążącej za pomocą roztworów krystaloidów i koloidów, albuminy, osocza.
 • Walka z obrzękiem mózgu. Obejmuje wprowadzenie diuretyków osmotycznych (Mannitol) pod kontrolą równowagi wodno-elektrolitowej krwi na tle wymuszonej diurezy (Lasix, Furosemid). Przypisany do terapii tlenowej.
 • Utrzymanie fizjologicznych potrzeb organizmu i równowagi kwasowo-zasadowej.

Dodatkowe zabiegi

Jako dodatkowe metody leczenia leki są przepisywane w celu łagodzenia gorączki, drgawek, zapobiegania powikłaniom neurologicznym (nootropom), przeciwzapalnym i przeciwhistaminowym. Po potwierdzeniu rozpoznania wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych możliwe jest stosowanie interferonu.

W przypadku ciężkiego przebiegu zapalenia opon mózgowych pacjentowi przepisuje się endolyumbal podawanie antybiotyków, w których leki trafiają bezpośrednio do kanału kręgowego.

W leczeniu wtórnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych podejmuje się środki w celu wyeliminowania lub rehabilitacji źródła zakażenia (zapalenie ucha, zapalenie zatok, zapalenie płuc). Podczas występowania powikłań, takich jak ropnie mózgu, wskazane jest leczenie chirurgiczne.

Zapalenie opon mózgowych jest poważną chorobą, która może prowadzić do różnych powikłań o charakterze neurologicznym i śmierci. Pacjent z zapaleniem opon mózgowych potrzebuje specjalistycznej opieki medycznej. Wykonywanie zabiegów metodami ludowymi (ziołami), a także dokonywanie jakichkolwiek manipulacji w domu jest niebezpieczne.

Jak leczyć zapalenie opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowych jest chorobą zakaźną, w której zapala się otoczka mózgu lub rdzenia kręgowego. Ciężki ból głowy zaczyna dręczyć osobę, wzrasta wysoka temperatura, zaburza się świadomość i drętwieje okolica szyi. Przyczyną tej choroby może być wirus, poważna infekcja, bakterie i grzyby. U dzieci i mężczyzn choroba ta występuje częściej niż u kobiet. Ryzyko nadrabiania choroby szczególnie wzrasta jesienią, zimą i wiosną. Biorąc pod uwagę, że czasami ta choroba jest śmiertelna, musisz wiedzieć, jak leczyć zapalenie opon mózgowych.

Pierwsza pomoc

Gdy tylko zdiagnozowano u pacjenta zapalenie opon mózgowych, powinien natychmiast otrzymać opiekę medyczną. Zwykle ma to miejsce na tym etapie, gdy pacjent nie jest jeszcze hospitalizowany. Jest to naprawdę ważne, ponieważ od samego początku choroby i przed znacznym uszkodzeniem błon mózgowych zajmuje trochę czasu. A jeśli w tym okresie nie zostaną podjęte odpowiednie środki, sytuacja może się rozwinąć przed powstaniem zakaźnego wstrząsu toksycznego.

Zapewnienie opieki medycznej składa się z kilku etapów. Hormony takie jak prednizon i deksametazon można podawać pacjentowi dożylnie. Jednocześnie konieczne jest zastosowanie roztworu glukozy (Eufillin). Do zapobiegania obrzękowi mózgu stosuje się Lasix lub Furosemid. Następnie domięśniowo w organizmie dostarcza maksymalną możliwą dawkę leku przeciwbakteryjnego.

Aby zapobiec rozwojowi wstrząsu, przeprowadza się terapię infuzyjną. W tym przypadku stosuje się roztwór krystaloidów, witaminę C i środek hormonalny. Jeśli ciśnienie krwi jest znacznie zmniejszone, podaje się leki Polyglukin i jakiś lek na serce. A kiedy powoduje to silne drgawki, wówczas Seduxen i Dimedrol są używane jednocześnie.

Po takich wydarzeniach osoba zostaje zabrana do szpitala. Leczenie odbywa się zwykle w oddziale chorób zakaźnych szpitala. Jeśli chodzi o wtórne zapalenie opon mózgowych, wynikające z urazowego uszkodzenia mózgu, wówczas intensywna terapia jest przeprowadzana bez umieszczania pacjenta w oddziale chorób zakaźnych.

Podstawy leczenia tej choroby

Terapia zapalenia opon mózgowych musi być złożona i mieć właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Zazwyczaj schemat leczenia składa się z następujących kroków:

 1. Hospitalizacja pacjenta, jeśli to konieczne.
 2. Zgodność z leżeniem w łóżku.
 3. Zastosowanie terapii lekowej.
 4. Detoksykacja organizmu i eliminacja objawów niepożądanych.

Ponieważ zapalenie opon mózgowych jest dość niebezpieczną chorobą, jej leczenie jest często przeprowadzane w szpitalu. Ponadto czynnikiem sprawczym choroby może być kilka infekcji. W warunkach stacjonarnych pacjent jest chroniony przed nadmiernym hałasem i jasnym światłem. A leki są ściśle kontrolowane przez specjalistów, takich jak choroby zakaźne i neurolodzy.

Jeśli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych rozwija się na tle kilku zakażeń, nie można uniknąć hospitalizacji.

Podczas leczenia przepisywane są antybiotyki.

Zwłaszcza, jeśli zapalenie opon mózgowych jest spowodowane działaniem szkodliwych bakterii, a jednocześnie nabiera ropnej postaci. Aby zablokować rozprzestrzenianie się wirusa i wyeliminować nieprzyjemne objawy choroby, stosuje się terapię, która jest najczęściej przepisywana na przeziębienie.

W leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych i dzieci można stosować leki o charakterze leczniczym, które zmniejszają ciśnienie śródczaszkowe, a także leki przeciwgorączkowe. Czasami przepisywane są przeciwutleniacze i leki stymulujące mózgowy przepływ krwi.

Detoksykacja jest zalecana w celu usunięcia toksycznych substancji nagromadzonych podczas silnej terapii substancji toksycznych. Zwykle polega na przyjmowaniu Enterosgel lub Atoxil. Po tym osoba nadal pije kompleks immunostymulujący i witaminowy. Podczas całego procesu leczenia zaleca się picie dużej ilości płynów i lepiej, jeśli jest to herbata malinowa, bulion z bioder lub napoje owocowe. To znaczy wszystkie napoje zawierające korzystną witaminę C.

Leki

Aby wyeliminować ciężkie objawy zapalenia opon mózgowych, przepisano antybiotykoterapię. Opiera się na następujących lekach:

 • Penicylina;
 • Ampicylina;
 • cefalosporyny;
 • karbapenemy.

Na samym początku leczenia w postaci zastrzyków domięśniowych stosuje się penicylinę. Jest mianowany co trzy godziny, a dawka leku jest obliczana na podstawie masy osoby. Następnie Ampicylina jest połączona z terapią, której dzienna dawka jest podzielona na sześć dawek. Po 72 godzinach wykonuje się analizę płynu mózgowo-rdzeniowego. A jeśli nie obserwuje się dodatniej dynamiki, zmienia się antybiotyk.

Jeśli chodzi o cefalosporyny, leki takie jak ceftriakson lub cefotaksym są częściej stosowane. Są przepisywane dla dorosłych i dzieci, indywidualnie określając wymaganą ilość leku. Jednak wśród karbapenemów najczęściej stosowanymi lekami są meropenem. Podaje się go dożylnie co osiem godzin.

Jeśli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje w postaci gruźlicy, dodatkowo przepisuje się takie leki:

Izoniazyd stosuje się w leczeniu gruźliczej postaci zapalenia opon mózgowych.

Aby oprzeć się szkodliwym bakteriom, lekarze uzupełniają cały kompleks ryfampicyną i pirazynamidem. Czas trwania leczenia antybiotykami trwa od 10 do 17 dni, w zależności od zaniedbania samej choroby. I wszystkie z nich są stosowane w postaci zastrzyków, forma tabletki nie jest używana.

W przypadku wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosuje się kombinację leków takich jak interferon i dowolny glukokortykosteroid. Ponadto proponuje się przyjmowanie barbituranów i leków nootropowych, witamin z grupy C i B.

Leczenie grzybiczego zapalenia opon mózgowych ma również swoje własne cechy. Jeśli choroba ma charakter Candida lub kryptokokowy, przepisuje się amfoterycynę B i 5-flucytozynę. W niektórych przypadkach terapię uzupełnia się flukonazolem.

Jeśli podczas leczenia zapalenia opon mózgowych osoba ma reakcje alergiczne z organizmu, wówczas leki przeciwhistaminowe (Claritin, Suprastin) dołączają do terapii. Aby wyeliminować wymioty i obecne uczucie mdłości, przyjmuje się Reglan lub Motilium. W celu obniżenia bardzo wysokiej temperatury stosuje się Paracetamol, Diklofenak lub Nurofen.

Dość często, gdy zapalenie opon mózgowych, człowiek doświadcza wewnętrznej drażliwości. Aby wyeliminować ten objaw, można przepisać jeden ze środków uspokajających (Tenoten, Waleriana). Ponieważ ta choroba jest obserwowana obrzęk tkanek, w tym mózgu, przepisywane są leki moczopędne (Urogluk, Diacarb, Furosemid).

Tradycyjna medycyna w walce z zapaleniem opon mózgowych

Oprócz leczenia przepisanego przez lekarza, możesz spróbować zwalczyć zapalenie opon mózgowych w domu. W tym przypadku tradycyjna medycyna może być skuteczna. Jednocześnie należy upewnić się, że pacjent jest odizolowany od stresu i niepokoju, a także od głośnych dźwięków. A światło w pokoju, w którym jest mężczyzna z zapaleniem opon mózgowych, musi być stłumione.

Następujące naturalne składniki mogą być doskonałymi pomocnikami w walce z tak poważną chorobą jak zapalenie opon mózgowych:

Poppy musi najpierw zmielić i jedną łyżkę zasnąć w termosie. Wlać 200 ml mleka i pozostawić na noc. Gotowy napar przyjmuje się w 70 ml trzy razy dziennie na godzinę przed głównym posiłkiem. Ten domowy środek można podawać dzieciom, ale w zmniejszonej dawce (jedna łyżka stołowa).

Odwar z maku jest w stanie zwalczyć zapalenie opon mózgowych w domu

Rumianek wraz z miętą nie tylko działa antybakteryjnie, ale także zwalcza stany zapalne i infekcje wewnętrzne. Do celów leczniczych można przygotować napój leczniczy. Aby to zrobić, łyżkę rumianku i mięty należy zalać dwiema szklankami wrzącej wody, przykryć pojemnik pokrywką i odstawić na pół godziny. Następnie napój jest filtrowany, a połowa bulionu jest natychmiast wypijana, a druga przed snem.

Lawenda ma właściwości przeciwbólowe, moczopędne, przeciwdrgawkowe i uspokajające. Dlatego ten ludowy środek może być również powiązany z leczeniem uzależnień. Musisz wziąć dwie łyżeczki suchej lawendy, trochę zmielić i zalać 400 ml gorącej wody. Odwar pozostawia się na noc, po czym filtruje się i pije w dwóch rundach (rano i wieczorem) po jednej szklance.

Możesz zrobić sobie kąpiel leczniczą na bazie igieł sosnowych. Takie uzdatnianie wody pomoże oczyścić krew. Ale z ostrym zapaleniem opon mózgowych lepiej jest odmówić takiego leczenia. Dobry efekt terapeutyczny może dać lipy. Dwie łyżki kwiatu limonki należy zalać litrem wrzącej wody. Pozwól bulionowi stać pod pokrywką przez 30 minut i wypić powstały napój zamiast zwykłej herbaty.

Dzika róża zawiera ogromną ilość witaminy C, więc te owoce są często wykorzystywane do celów leczniczych. Z powodu tak ważnego i użytecznego składnika, układ odpornościowy jest aktywowany, wzmacnia się ochronne właściwości organizmu, co ostatecznie zaczyna się zmagać z wewnętrzną infekcją.

Aby przygotować wywar witaminowy, potrzebujesz kilku łyżek owoców dzikiej róży zalać 500 ml i doprowadzić do wrzenia. Na średnim ogniu gotować przez kolejne dziesięć minut i po wyjęciu z ognia odstawić na pół godziny, aby nalegać. Schłodzony bulion jest przyjmowany dwa razy dziennie na pół szklanki.

Możesz przygotować kolekcję, która pomoże także pokonać chorobę, taką jak zapalenie opon mózgowych. Aby to zrobić w równych ilościach, wymieszaj liście mięty i lawendy, rozmarynu, korzenia waleriany i elekamanu. Uzyskaną mieszaninę należy pobrać 20 gi zalać szklanką wrzącej wody. Kolekcja powinna nalegać, po czym można ją osuszyć i natychmiast wypić. Konieczne jest przygotowanie takiego leku rano i wieczorem, aw ciągu kilku dni choroba zacznie ustępować.

Środki zapobiegawcze

Aby leczenie zapalenia opon mózgowych było skuteczne, a nie następowało po remisji choroby, konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego, zwłaszcza jeśli dotyczą one środków zapobiegawczych.

W okresie terapii konieczne będzie przestrzeganie zasad higieny osobistej, a po wyzdrowieniu staraj się nie kontaktować z osobami cierpiącymi na tę chorobę. Dieta powinna składać się z produktów wzbogaconych w substancje mineralne i witaminowe. Gdy przypływ infekcji wirusowych powinien unikać dużych zatłoczonych miejsc, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzenie zamknięte.

W trakcie terapii konieczne jest czyszczenie na mokro pomieszczenia, w którym pacjent spędza większość czasu i co najmniej trzy razy w tygodniu. Musimy unikać silnej hipotermii. Powinieneś także trzymać się z daleka od stresujących sytuacji, a kiedy się pojawią, musisz reagować spokojnie. Wraz z początkiem infekcji, nawet jeśli wydaje się ona nieistotna, konieczne jest rozpoczęcie leczenia bez umożliwienia rozwoju choroby w postaci przewlekłej.

Wszystkie te zalecenia pomogą skonsolidować wynik uzyskany dzięki kompleksowemu leczeniu zapalenia opon mózgowych. A w obliczu zapalenia opon mózgowych i zastanawiania się, czy można szybko i skutecznie wyleczyć chorobę, trzeba zrozumieć, że nie da się tego zrobić bez terapii farmakologicznej. Ale aby wzmocnić swoje działanie może medycyna ludowa.

Jak leczy się zapalenie opon mózgowych

Pomimo faktu, że zapalenie opon mózgowych jest bardzo poważną chorobą, ale na szczęście jest obecnie uleczalne. Jednakże, aby organizm mógł poradzić sobie z chorobą i wyzdrowieć bez konsekwencji, konieczne jest uzyskanie pomocy medycznej na czas.

Na pierwszych manifestacjach

Około 90 procent pacjentów, u których rozpoznano zapalenie opon mózgowych w pierwszych dwóch dniach choroby, wyzdrowieje. Zapalenie opon mózgowych jest podstępne, ponieważ choroba, zwłaszcza pochodzenia meningokokowego, w większości przypadków postępuje szybko. Jeśli choroba rozwija się w szybko zmieniającym się scenariuszu, rachunek przechodzi na zegar i nie można stracić minuty. Jeśli zauważysz objawy zapalenia opon mózgowych u siebie lub osoby bliskiej, natychmiast zwróć się o pomoc medyczną. Nie tylko życie pacjenta, ale także jego krewnych zależy od terminowej hospitalizacji. Nie zapominaj, że zapalenie opon mózgowych jest chorobą zakaźną, która może być przenoszona nawet przez unoszące się w powietrzu krople lub domowe sposoby. Z tego powodu zapalenie opon mózgowych leczy się w klinikach zakaźnych.

Rodzaj terapii

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może być spowodowane przez różne patogeny (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty), więc leczenie jest również różne w różnych przypadkach. Na przykład antybiotyki są zawsze używane do ropnych stanów zapalnych. W leczeniu wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych nie ma specjalnej metody, dlatego w takich przypadkach zazwyczaj należy zastosować leczenie objawowe. Aby pozbyć się choroby grzybowej za pomocą specjalnych leków przeciwgrzybiczych. Tylko lekarz może określić rodzaj terapii i opracować odpowiedni program leczenia, uzyskując wyniki badań krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego pacjenta.

Terapia etiotropowa

Terapia etiotropowa jest główną techniką stosowaną w leczeniu zapalenia opon mózgowych. Jej zadaniem jest zniszczenie czynnika wywołującego chorobę za pomocą leków. Ta metoda jest odpowiednia do leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych. Przy okazji, gdy podejrzewa się chorobę (nawet przed laboratoryjnym określeniem jej typu i typu), pacjentom przepisuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania.

Przy potwierdzonym bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych terapia może składać się z jednego lub więcej środków przeciwbakteryjnych o wysokich, średnich lub niskich właściwościach penetrujących. W większości przypadków cefalosfera wankomycyna - przeciwko szczepom Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumonia odpornym na penicylinę.

Lekarz może również przepisać wiele innych antybiotyków, takich jak meropenem, tobramycyna, gentamycyna, garamycyna, amoksilaw lub inny nowy antybiotyk. Jeśli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zostało spowodowane przez prątek gruźlicy, przydatne mogą być takie leki jak etambutol, izoniazyd, streptomycyna. Aby zwiększyć działanie przeciwbakteryjne, należy zastosować kompleksowe leczenie ryfampicyną i pirazynamidem. Czasami członkom rodziny pacjenta z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych podaje się cyprofloksacynę lub ryfampicynę w profilaktyce.

Terapia ropnego zapalenia opon mózgowych u dzieci ma swoją specyfikę. Ampicylina, cefotaksym i / lub gentamycyna (amikacyna) są najczęściej stosowane w leczeniu noworodków (w wieku poniżej 4 tygodni). Zalecane antybiotyki dla dzieci od 4 do 12 tygodni - ampicylina i cefalosporyny 3 pokolenia (ceftriakson, cefotaksym). Dzieciom w wieku od 4 miesięcy do 18 lat z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych zwykle przepisuje się 3-pokoleniowe cefalosporyny lub benzylopenicylinę.

Czas trwania leczenia i dawkowanie określa lekarz indywidualnie. Terapia antybakteryjna może być przeciwwskazana u osób z alergią, niewydolnością nerek lub wątroby, u kobiet w ciąży, a dla dzieci przepisywana jest tylko w skrajnych przypadkach. Na przykład te same popularne pigułki sumamed są zabronione dla niemowląt, matek karmiących i kobiet w ciąży. Przeciwwskazania są związane z działaniami niepożądanymi, które mogą wystąpić podczas przyjmowania antybiotyków. I to jest wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, toksyczne uszkodzenie wątroby, podrażnienie układu pokarmowego, dysfunkcja aparatu przedsionkowego, wstrząs endotoksynowy (reakcja Yarish-Herxheimera), zniszczenie mikroflory jelitowej. Tymczasem musimy zrozumieć, że nie można wyleczyć zapalenia opon mózgowych bez antybiotyków.

Leczenie objawowe

Środek przeciwbakteryjny do zwalczania chorób wirusowych nie jest odpowiedni. Dlatego w leczeniu pacjentów z zapaleniem opon mózgowych o etiologii wirusowej należy zastosować leczenie objawowe.

Nie ma specjalnego leku przeciwko wirusowi zapalenia opon mózgowych. Z reguły program leczenia w tym przypadku przypomina klasyczny schemat leczenia przeziębienia i składa się ze środków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, a także środków do detoksykacji i nawadniania.

Do leczenia chorób przy użyciu różnych grup leków przeciwwirusowych. Jeśli zapalenie opon mózgowych jest spowodowane przez wirusa opryszczki, lekarz może przepisać foksawir (foxarnet) lub acyklowir.

Jeśli choroba pojawi się na tle grypy, perimivir, rapivab, tamiflu, arbidol lub oseltamivir stosowane w leczeniu grypy mogą być pomocne dla pacjenta. Kompleksowe leczenie interferonem i glukokortykoidami jest uważane za uniwersalną kombinację w łagodzeniu zapalenia opon mózgowych o etiologii wirusowej. Ponadto, pacjentom z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych przepisuje się zwykle leki nootropowe, barbiturany, witaminy B i C oraz dietę białkową.

Ponadto nie ma specjalnego leku, który eliminowałby grzybicze zapalenie opon mózgowych. Tacy pacjenci są leczeni lekami przeciwgrzybiczymi. Z reguły leki stosuje się z grupy azoli, na przykład flukonazolu, stosowanego przeciwko chorobom wywołanym przez grzyb Candida. W zależności od rodzaju grzyba, czynnikiem sprawczym, w terapii są inne leki przeciwgrzybicze. Na przykład amfotreina B jest najczęściej stosowana w leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych (czynnikiem sprawczym jest grzyb Cryptococcus neoformans), jak również pasożytniczym typem choroby wywołanej przez jednokomórkowego pasożyta Fowlera negleria. Czasami pacjentom przepisuje się przeciwdrobnoustrojowy mikonazol lub antybakteryjną ryfampinę. W niektórych przypadkach pacjentom z zapaleniem opon mózgowych zaleca się przyjmowanie leków uspokajających i przeciwdrgawkowych (diazepam, fenytoina).

W przypadku zapalenia opon mózgowych o dowolnej etiologii suprastin lub klarytynę przepisuje się zwykle w celu zapobiegania reakcji alergicznej. Jako lek przeciwwymiotny, motilium lub cerrucal. Jeśli wystąpieniu choroby towarzyszy temperatura powyżej 39 stopni, należy stosować leki o działaniu przeciwzapalnym (paracetamol, nurofen, diklofenak). Aby wyeliminować obrzęk mózgu, stosuje się leki moczopędne (furosemid, diakarb, urogluk), cytoflawinę przepisuje się w celu poprawy jakości płynu mózgowo-rdzeniowego, a w celu złagodzenia lęku i drażliwości zaleca się pacjentom pić tenoten lub walerianę.

Terapia infuzyjna

Terapia infuzyjna to kurs kropli przepisywanych pacjentom z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Metoda ta jest stosowana, gdy konieczne jest znormalizowanie równowagi woda-sól, w celu złagodzenia stanu pacjenta podczas gorączki, wymiotów. Niemowlęta są zwykle podawane wraz z lekami moczopędnymi, kortykosteroidami i lekami przeciwgorączkowymi. Tymczasem metoda ta wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ zwiększa ryzyko hiperwolemii (zwiększenie objętości krwi w naczyniach).

Pierwsza pomoc w przypadku ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - wkraplacze glukozy (5-10%) z chlorkiem potasu i solą fizjologiczną z chlorkiem sodu. Te same kroplomierze przepisują dzieci. Jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi i zmniejszoną diurezę, HEC (skrobia hydroetylowa) 3 pokolenia stosuje się jako roztwór wyjściowy, a po ustabilizowaniu ciśnienia krwi i diurezy, roztwory glukozy i soli fizjologicznej wstrzykuje się dożylnie.

Dzienna objętość infuzji dożylnych wynosi zwykle 30-50 ml na kilogram masy ciała (pod warunkiem, że ta ilość nie przekracza dziennej diurezy). Jeśli leczenie infuzyjne daje wynik pozytywny, roztwór wstrzykuje się co 6-8 godzin.

Mannitol wstrzykuje się bolus pacjentom z obrzękiem mózgu lub zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym jako roztwór startowy (w razie potrzeby 2-4 razy dziennie). Po infuzji - furosemid, a następnie deksametazon.

Standardowy schemat wlewów wspomagających dla dorosłych składa się z roztworu glukozy i soli fizjologicznej w stosunku 1: 1. Dzieci do roku wstrzykiwano te same leki, ale w stosunku 3: 1.

Rehabilitacja

Po wypisaniu ze szpitala na 3-5 lat (w zależności od ciężkości choroby), pacjent powinien być obserwowany przez neurologa, ściśle przestrzegając jego zaleceń. Po raz pierwszy lekarz powinien pojawić się po miesiącu od wypisu, a następnie po 3 i 6 miesiącach. W drugim i trzecim roku konsultuj się raz na sześć miesięcy, a następnie raz w roku. Około półtora do dwóch miesięcy po zakończeniu ostrego okresu zapalenia opon mózgowych należy wykonać badanie MRI (szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży).

Podczas okresu zdrowienia ważne jest przestrzeganie diety oszczędzającej białko bez tłuszczu i pieczeni, a owoce i warzywa poddawać obróbce cieplnej przed spożyciem. Istotnym momentem skutecznego wyzdrowienia jest fizykoterapia pod nadzorem specjalisty fizykoterapii, dlatego w tym czasie warto wybrać się do sanatorium.

Gimnastyka terapeutyczna jest niezbędna do poprawy funkcji i sprawności motorycznej. Odzyskiwanie za pomocą fizjoterapii składa się z masaży i zabiegów z wykorzystaniem urządzeń: elektroforezy, elektrorozpadu, terapii magnetycznej, zabiegów laserem magnetycznym. Ta technika pozwala stymulować zakończenia nerwowe i mięśnie, przywracając koordynację i zdolności motoryczne. Ergoterapia w okresie po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jest konieczna dla adaptacji pacjenta do gospodarstwa domowego. W szczególności kompleks ten jest niezbędny dla osób cierpiących na powikłania. Ergoterapia ma na celu nauczyć osobę pełnego życia pomimo możliwych ograniczeń fizycznych. Terapia poznawcza jest konieczna, jeśli logiczne myślenie i pamięć pacjenta uległy pogorszeniu po chorobie.

O leczeniu domowym

W Internecie można znaleźć wiele sposobów leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w domu za pomocą środków ludowych. W większości przypadków uzdrowiciele zalecają przyjmowanie naturalnych preparatów z rumianku, mięty, maku, lawendy, lipy, dzikiej róży, igieł sosnowych i picia herbat ziołowych. Neurolodzy zdecydowanie sprzeciwiają się tej metodzie leczenia zapalenia opon mózgowych. Recepty na tradycyjną medycynę opartą na ziołach leczniczych można stosować w okresie zdrowienia po leczeniu farmakologicznym, a następnie dopiero po konsultacji z lekarzem.

Leczenie tylko przez siły tradycyjnej medycyny jest niemożliwe. Jedyną opcją leczenia, która daje szansę na przeżycie, jest opieka w nagłych wypadkach i odpowiedni program leczenia antybiotykami. Umożliwiło to zwiększenie wskaźnika przeżycia pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych z 10 procent (przed odkryciem antybiotyków) do 90-95% (przy użyciu środków przeciwbakteryjnych). Nie ryzykuj życia. Pamiętaj: tylko wykwalifikowana opieka medyczna pomoże uniknąć smutnych konsekwencji, a co najważniejsze, szczepienia chronią przed chorobą.

Leczenie środków ludowego zapalenia opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest niezwykle niebezpieczną chorobą, która znajduje się na 10 miejscu wśród przyczyn śmierci z powodu chorób zakaźnych.

Według statystyk naszego kraju szczyt zapalenia opon mózgowych przypada na zimną porę roku, czyli późną jesień, zimę i wczesną wiosnę.

Co to jest zapalenie opon mózgowych: objawy, przyczyny, typy ^

Zapalenie opon mózgowych jest procesem zapalnym w błonach mózgu i rdzenia kręgowego. Czynniki sprawcze choroby - wirusy i bakterie.

Najczęściej choroba dotyka dzieci i osoby starsze z powodu niesformowanej lub osłabionej odporności. Ważne jest, aby pamiętać, że leczenie zapalenia opon mózgowych w domu jest surowo zabronione, ponieważ niewłaściwe lub późne leczenie może powodować bardzo poważne komplikacje.

Rodzaje zapalenia opon mózgowych:

 • W zależności od charakteru zapalenia (surowicze, ropne);
 • W zależności od przyczyny zapalenia (bakteryjnego, wirusowego, grzybowego);
 • W zależności od przebiegu choroby (reaktywnej, ostrej, podostrej i przewlekłej).

Przyczyny choroby:

 • Wirusy lub bakterie, które infekują miękkie skorupy mózgu;
 • Enterowirusy, które dostają się do ciała z pożywieniem, brudem;
 • Zakażenie noworodkami paciorkowców podczas porodu;
 • Powikłania po śwince, różyczce, zapaleniu ucha, zapaleniu zatok itp.;
 • Urazy głowy;
 • Ukąszenia owadów lub zakażone gryzonie;
 • Kontakt z osobami cierpiącymi na zapalenie nosogardzieli lub meningokokcemię.

Objawy zapalenia opon mózgowych

Początkowe objawy choroby często przypominają objawy przeziębienia lub grypy. U pacjentów ze zwiększoną temperaturą ciała występuje osłabienie i ból mięśni. Po pewnym czasie pojawiają się objawy charakterystyczne dla choroby. Obejmują one:

 • Silny ból głowy. Jednocześnie ból rozprzestrzenia się na całą głowę, rośnie z taką prędkością, że staje się nie do zniesienia. Towarzyszą ciężkie wymioty i znacznie zwiększone, jeśli pacjent zmienia pozycję ciała.
 • Jeśli osoba jest dotknięta meningokokiem, na jego ciele pojawia się wysypka. Może być w postaci małych wysypek, jeśli forma jest lekka, oraz w postaci dużych plam koloru wiśniowego, jeśli forma jest ciężka.
 • Zdezorientowana świadomość.
 • Uczucie nerwu czaszkowego powodujące zez.
 • Napięcie mięśni w karku.
 • U niemowląt w wieku poniżej jednego roku choroba objawia się w postaci drgawek, biegunki, wymiotów, rozdęcia tętnic, silnego lęku i odmowy jedzenia.

Leczenie zapalenia opon mózgowych środkami ludowymi: domowe przepisy ^

Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych metodami ludowymi jest możliwe tylko wtedy, gdy domowe przepisy uzupełniają tradycyjną terapię. W każdym przypadku wszystkie działania powinny być wykonywane pod nadzorem specjalisty.

Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowych

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zwykle objawia się chorobami zakaźnymi, takimi jak różyczka lub ospa wietrzna. Odwar Linden jest stosowany jako uzupełnienie terapii lekowej. Ten lek ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe. Ponadto skutecznie zwiększa odporność.

 • Aby przygotować herbatę z limonki, zaparz szklankę limonki z litrem wrzącej wody.
 • Po zaparzeniu mieszaniny przez 10-15 minut można ją spożyć.
 • Zalecana dawka to ½ szklanki trzy razy dziennie.

Leczenie zapalenia opon mózgowych w domu

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest uważane za ostrą chorobę zakaźną, objawiającą się zapaleniem błon mózgowych lub rdzenia kręgowego. Choroba może wystąpić u osoby w każdym wieku i płci. Sugeruje to, że ważne jest, aby ludzie byli zainteresowani tym, jak leczyć zapalenie opon mózgowych w domu.

Dlaczego pojawia się zapalenie opon mózgowych?

Rozpatrywana choroba może być pierwotna i wtórna. Pierwotne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest uważane za pierwotne i wygląda jak zapalenie błon mózgowych, a wtórne zagrożenie jest spowodowane wpływem infekcji na jakiekolwiek narządy wewnętrzne osoby.

Ponadto choroba jest bakteryjna, wirusowa, grzybicza, pierwotniakowa i mieszana. Wychodząc z wariantu kursu, zapalenie opon mózgowych dzieli się na ostre, podostre, przewlekłe i piorunujące formy. Warto wziąć pod uwagę, że błyskawica prowadzi do śmierci w ciągu kilku dni, a przewlekła - do miesięcy.

Choroba jest przenoszona przez unoszące się w powietrzu krople i szybko wywołuje epidemię. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi zapalenie opon mózgowych są pręciki meningokokowe, pneumokokowe i hemofilne.

Wirusowa forma choroby, spowodowana przez świnkę lub różyczkę, jest mniej prawdopodobna, aby spowodować poważne komplikacje. Rodzaj grzybów obserwuje się z niską odpornością. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych rozwija się stopniowo i charakteryzuje się zwiększonym zatruciem.

Proces infekcji zachodzący na wyściółce mózgu może rozprzestrzenić się na tkanki mózgowe i zakończenia nerwowe. Takie zjawisko zagraża głuchocie, ślepocie i niepełnosprawności pacjenta. Tylko terminowe i wykwalifikowane leczenie może uratować życie danej osobie.

Pierwsze objawy choroby

Lekarze, którzy diagnozują chorobę, mają charakterystyczne objawy u swoich pacjentów. Oto niektóre z nich:

 1. Ból głowy, który nie może być złagodzony przez leki.
 2. Ciągły płacz u dzieci.
 3. Intoksykacja, wywołująca wzrost temperatury ciała.
 4. Ciężkie wymioty spowodowane podrażnieniem opony twardej.
 5. Nagle podniecenie zastąpiła apatia.
 6. Świadomość, stan urojeniowy.
 7. Strach przed dźwiękiem i jasnym światłem.
 8. Przekrój
 9. Wysypka w postaci małych kropek w całym ciele, spowodowanych obecnością w organizmie zakażenia meningokokowego.

Ponadto istnieje kilka konkretnych oznak, które wskazują, że mówimy o danej chorobie. Są one następujące:

 1. Mężczyzna, leżąc w łóżku, odrzuca głowę, zgina nogi w kolanach i kładzie ręce na piersi. Jest to standardowa pozycja dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - opon mózgowych.
 2. Pacjent doświadcza sztywności mięśni z tyłu głowy: nie może zgiąć głowy do przodu, ponieważ występuje silny ból.
 3. Jeśli ktoś uderzy trochę w kości policzkowe, zrobi mu twarz z bólu.
 4. Gdy głowa porusza się i wygina, źrenice mogą się znacznie rozszerzyć.

Jeśli osoba zauważy lub ma podobny objaw u siebie lub u krewnego, należy natychmiast wezwać pogotowie lub skontaktować się z lekarzem. Opóźnienie może zagrażać życiu.

Procedury diagnostyczne

Lekarze mogą postawić diagnozę na podstawie objawów podrażnienia opony twardej, w obecności zatrucia lub zmian patologicznych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przede wszystkim pacjent musi wykonać nakłucie lędźwiowe, co pomaga nie tylko dokonać dokładnej diagnozy, ale także zmniejszyć ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Należy pamiętać, że zapalenie opon mózgowych wywołuje presję płynu mózgowo-rdzeniowego, dlatego zaleca się bardzo dokładne nakłucie. W końcu, jeśli płyn mózgowo-rdzeniowy wygasa bardzo szybko, to w proces może zaangażować się pień mózgu, co może być śmiertelne dla pacjenta.

W przypadku zapalenia opon mózgowych testy laboratoryjne potwierdzają szybki wzrost liczby komórek i białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. Jeśli mówimy o ropnej bakteryjnej postaci choroby, to w płynie mózgowo-rdzeniowym można zaobserwować zwiększoną liczbę neutrofili i spadek glukozy i chlorków. W przypadku podejrzenia wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w płynie mózgowo-rdzeniowym występują limfocyty, a poziom glukozy i chlorków przekracza limit.

Podczas badania składu cieczy z rdzenia kręgowego można wykryć w niej czynnik bakteryjny. W tym celu przeprowadza się bakterioskopię - wysiewając reakcję na antybiotyki lub serodiagnozę - metodę wykrywania przeciwciał przeciwko wirusom.

Jakiego lekarza skontaktować się z niepokojącymi objawami?

Bardzo często osoba, która ma problem, nie wie, do kogo się zwrócić, aby rozpocząć leczenie choroby. Początkowo powinieneś odwiedzić terapeutę rejonowego. Jeśli mówimy o dziecku, rodzice powinni zabrać go do pediatry.

W przypadku, gdy choroba jest bez konsekwencji, a pacjent natychmiast poprosił o pomoc, możesz być leczony przez lekarza rodzinnego lub w domu. Jeśli choroba zostanie rozpoczęta i istnieje ryzyko poważnych powikłań lub śmierci, na ratunek przyjdzie specjalista chorób zakaźnych lub neuropatolog.

Metody leczenia chorób

Można śmiało powiedzieć, że dana choroba jest leczona. Ale tutaj należy zauważyć, że to stwierdzenie odnosi się do zdiagnozowanej w odpowiednim czasie formy choroby. Gdy choroba nie była leczona przez długi czas, mogą wystąpić problemy z układem nerwowym i innymi narządami. Sugeruje to, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest zwykle leczone na oddziale szpitalnym szpitala. Ale wybór terapii zależy od przyczyn, które doprowadziły do ​​rozwoju choroby.

Chorobę bakteryjną zwykle leczy się antybiotykami, wirusami - lekami przeciwwirusowymi i grzybami - lekami przeciwgrzybiczymi. Warto wziąć pod uwagę, że antybiotyki powinny mieć szerokie spektrum działania, ponieważ nie działają lokalnie, aby wpływać na oponę.

Ponadto szeroko stosowane leki zwalczające główne objawy choroby. Może to być sposób na obniżenie temperatury, stanu zapalnego i bólu. Może to również obejmować leczenie moczopędne.

Czas trwania terapii może być określony tylko przez lekarza prowadzącego. Musi wziąć pod uwagę etap rozwoju choroby, kiedy idzie do szpitala, powody jego rozwoju, świadectwo badań i ogólny stan pacjenta.

Samoleczenie

Wśród wielu pytań związanych z chorobą, jednym z nich jest wyjaśnienie takiego punktu, jak leczenie zapalenia opon mózgowych w domu. Tutaj możesz podać jedną odpowiedź: zaleca się leczenie choroby tylko w szpitalu.

W warunkach ambulatoryjnych dozwolone jest jedynie rehabilitowanie pacjenta z zapaleniem opon mózgowych. Obejmuje to przywrócenie zdrowia po zwalczeniu choroby. Takie wydarzenia kontynuowane są indywidualnie, biorąc pod uwagę złożoność przeprowadzonej terapii.

Przed rozpoczęciem leczenia w domu należy uzyskać zgodę lekarza. Zgodnie z jego zaleceniami w końcu przywróci chorego. Aby szybko postawić pacjenta na nogi, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Ściśle monitoruj leżenie w łóżku.
 2. Regularnie przyciemniaj pomieszczenie, w którym znajduje się pacjent.
 3. Jedzenie powinno być zbilansowane, a pić - obfite.
 4. Nie zapominaj o stałym przyjmowaniu kompleksu witamin.
 5. Kolejny obowiązkowy przedmiot - realizacja działań terapeutycznej fizjoterapii.

Bardzo ważne jest, aby monitorować ogólny stan osoby: jeśli wystąpi jakiekolwiek pogorszenie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ istnieje ryzyko powikłań.

Zalecane środki ludowe

Wiedzący ludzie zalecają kilka skutecznych przepisów, które mogą wspierać zdrowie osoby, która cierpiała na zapalenie opon mózgowych. Oto niektóre z nich:

 1. Przyjęcie do kąpieli z rumiankiem i sosnowymi igłami. Nalewki tych darów natury dają możliwość pozbycia się drgawek, wzmocnienia serca i odmłodzenia.
 2. Herbata żurawinowa jest uważana za naturalny antybiotyk i jest bardzo przydatna w stanie gorączki.
 3. Musisz wymieszać owoce kolendry, liście mięty i melisy. Wszystkie składniki wlać alkohol i wodę, pozostawić do zaparzenia na jeden dzień. Użyj narzędzia, którego potrzebujesz do balsamów na skroniach i tylnej części głowy z bólami głowy.
 4. Korzeń palnika jest rozdrabniany, a po 20 dniach wlewany jest alkoholem, aż powstanie zawiesina. Otrzymaną mieszaninę wciera się w skórę kilka razy dziennie.
 5. Nalewka z kwiatów lawendy ma działanie moczopędne, przeciwdrgawkowe i uspokajające.
 6. Dzika róża wzbogaci ciało wszystkimi niezbędnymi witaminami i łagodzi bóle głowy. Jagody wrzuca się do wrzącej wody na 15 minut, a następnie umieszcza w zamkniętym słoiku na 24 godziny i filtruje. Wziąć 100 mililitrów 2 razy dziennie.
 7. Herbata limonkowa poprawi pocenie się, łagodzi ból i działa antyseptycznie.
 8. Wiosną zaleca się picie soku z mniszka przed jedzeniem.

Wszystkie te wskazówki są istotne tylko wtedy, gdy główna terapia dobiegła końca i choroba stopniowo ustępuje. Należy pamiętać, że żadne popularne przepisy nie zastąpią leków.

Jaka jest profilaktyka choroby

Istnieje kilka metod zapobiegania tej niebezpiecznej chorobie. Jeden z nich jest uważany za terminowe szczepienie przeciwko chorobom wywołującym zapalenie opon mózgowych.

Druga to higiena osobista i ograniczony kontakt z nosicielami choroby. Zaleca się stosowanie specjalnych masek podczas masowych epidemii.

W przypadku, gdy zapobieganie chorobie nie zadziałało, należy natychmiast udać się do kliniki po terminowe i odpowiednie leczenie.

Zapalenie opon mózgowych

Zapalenie opon mózgowych jest stanem zapalnym opon mózgowych.

Przyczyny zapalenia opon mózgowych.

Czynnikami wywołującymi zapalenie opon mózgowych mogą być bakterie, wirusy, chlamydia, mykoplazma, pierwotniaki, grzyby. Proces może obejmować substancje mózgu i rdzenia kręgowego (w tym przypadku mówią o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych), korzenie, nerwy czaszkowe, naczynia mózgowe. Pierwotne zapalenie opon mózgowych występuje jako niezależna choroba, wtórne jest powikłaniem powszechnych chorób.

Zakażenie meningokokowe

Przyczyny zakażenia meningokokowego. Choroba jest wywoływana przez bakterie meningokoków. Przesyłane przez kropelki powietrza. W środowisku zewnętrznym meningokoki szybko umierają. Bramą zakażenia jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych. W większości przypadków obecność meningokoków na błonie śluzowej nie prowadzi do rozwoju choroby (stanu nosiciela). Źródłem zakażenia jest chory lub nosiciel bakterii.

Objawy zakażenia meningokokami. Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni (zwykle 4-6 dni). Początek choroby u niektórych pacjentów charakteryzuje się temperaturą ciała około 37 ° C, bólem głowy, osłabieniem i stanem zapalnym w nosogardzieli. Następnie patogen wchodzi do krwiobiegu i rozprzestrzenia się na wszystkie narządy i tkanki - odnotowuje się dreszcze i silny ból głowy, temperatura ciała szybko wzrasta do 40 ° C i więcej. Po 12–48 godzinach pojawia się charakterystyczna wysypka w postaci krwotoku podskórnego. Elementy wysypki mogą mieć wygląd gwiazd o nieregularnym kształcie, wraz z którymi mogą występować duże krwotoki o średnicy do 2-4 cm. Te ostatnie są często połączone z martwicą skóry, opuszkami palców. Z piorunującą posocznicą meningokokową występuje ogromny chłód, temperatura ciała wzrasta do 40–41 ° C po kilku godzinach zastępuje się pojawieniem się obfitej wysypki z obszarami martwicy i jednoczesnym obniżeniem temperatury do normy; spadek ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, duszność i duże niebieskawe plamy przypominające zwłoki na skórze. Podniecenie motoryczne, drgawki zastępuje śpiączka. Meningokoki mają zdolność przenikania do centralnego układu nerwowego i powodują zapalenie opon mózgowych. Jednocześnie odnotowuje się bóle głowy, nudności, wymioty, pobudzenie, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości.

Leczenie zakażenia meningokokowego. Pomaga tylko terapia antybakteryjna przez 5-8 dni. W przypadku drgawek przepisywane są leki przeciwdrgawkowe.

MEDYCYNY STOSOWANE W LECZENIU NARKOTYKOWYCH ZAKAŻEŃ KOKINOWYCH (NA POWOŁANIE I OBSERWACJĘ LEKARZA)
Leki przeciwbakteryjne
Penicylina benzylowa
Bursztynian lewomycetyny
Ceftriakson (Megion, Oframax, Rotsefin, Cefakson)
galdel
Hormony kortykosteroidowe
Deksametazon (Daxine, Dexazone, Cortidex, Novometazon,
Fortekortin) Prednisolone (Decortin)
Leki przeciwgorączkowe
Kwas acetylosalicylowy (Asalgin, Aspilyight, Aspirin, Aspirin Upsa, Fortalgin) Paracetamol (Volpan, Opradol, Panadol)

Objawy zapalenia opon mózgowych.

Zapalenie opon mózgowych często zaczyna się ostro, rzadziej - stopniowo (gruźlica, grzybicze). Zwykle zapalenie opon mózgowych jest poprzedzone gorączką, osłabieniem, bólami mięśni i objawami charakterystycznymi dla konkretnego patogenu; z wtórnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, pierwsze objawy choroby początkowej (ARVI, zapalenie płuc, zapalenie ucha, zapalenie zatok). Najbardziej widocznym objawem zapalenia opon mózgowych jest ból głowy o rozproszonej naturze, który gwałtownie rośnie, nabierając napastliwego charakteru i osiąga taką intensywność, że jęczący pacjenci dorośli, a dzieci krzyczą i płaczą. Wkrótce zaczynają się nudności, a u niektórych pacjentów wymioty, w niektórych przypadkach - powtarzane. Ból głowy pogarsza zmiana pozycji ciała, bodźców dźwiękowych i wizualnych. Istnieje zwiększona wrażliwość skóry, nietolerancja na ostre dźwięki, jasne światło. W ciężkim przebiegu choroby szybko rozwija się depresja świadomości w różnym stopniu (aż do śpiączki) i mogą wystąpić drgawki.

Leczenie zapalenia opon mózgowych.

Leczenie odbywa się tylko w szpitalu. Zalecane leki przeciwbakteryjne, z wirusowym zapaleniem opon mózgowych - leki przeciwwirusowe. Po wypisaniu ze szpitala pacjenci powinni być nadzorowani przez neurologa. Rekonwalesci muszą unikać nadmiernego stresu fizycznego i psycho-emocjonalnego, długotrwałej ekspozycji na słońce, nadmiernego przyjmowania płynów, ograniczać ilość soli i eliminować spożycie alkoholu.

MEDYCYNY STOSOWANE W LECZENIU MENINGITIS (NA CELU I W OBSERWACJI NEUROLOGISTY)
Leki przeciwbakteryjne
Amikacin (Amikozit)
Penicylina benzylowa
Bursztynian lewomycetyny
Meropenem (Meronem)
Metronidazol (Klion, Trikhobrol, Trichozol, Trihopol, Flagil)
Netilmicin (Guardocin, Netromitsin)
Ofloksacyna (Ofloksin, Oflotsid, Tarivid)
Pefloksacyna (Abactal, Perflox, Peflacin, Uniclef)
Cefepim (Maxipim)
Cefotaksym (Claforan, Taksam)
Ceftriakson (Megion, Oframax, Rotsefin, Cefakson)
Cyprofloksacyna (Aquapro, Arfloks, Afenoksin, Ifi-Cipro, Quintor, Quipro, Liprokhin, Medociprin, Microflox, Proxacin, Procipro, Recipro, Ceprova, Cyplox, Ziprinol)
Leki przeciwwirusowe
Acyklowir (Virolex, Zovirax)
Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Kwas acetylosalicylowy (Anopyrin, Aspekard, Aspi-vatrin, Aspilaight, Aspinat, Aspirin, Acesal, Aceti-lin, Bufferan, Jasprin, Novandol, Novasan, Ronal, Salorin, Trombo ASS, Upsarin Upsa)
Metamizol sodu (Analgin, Baralgin, Veralgan, Mac-segan, Nospaz, Spazvin, Spazmalgon, Tempalgin)
Paracetamol (Adol, Algomin, Algon, Aminadol, Fnti Flu, Askofen, Acetaminophen, Volpal, Grippostad, Daynafed, Dafalgan, Kalpol, Coldrex, Lekadol, Lorain, Mexalen, Pamol, Panadol, Tylenol)
Środki uspokajające
Diazepam (Apaurin, Valium, Dikam, Relanium, Seduxen)
Hormony kortykosteroidowe
Deksametazon (Daxine, Dexazone, Cortidex, Novometazon,
Fortekortin) Metyloprednizolon (Advantan, Medrol, Metipred, Prednol, Solu Medrol, Urbazon)
Leki przeciwgrzybicze
Flukonazol (Diflazon, Diflucan, Medoflucan, Miko-max, Mikosist, Fluzol, Flukozan, Flukostat, Vor-kan, Fungolon, Tsiskan)

Przepisy Vanga z zapaleniem opon mózgowych

Bułgarscy uzdrowiciele leczą zapalenie opon mózgowych pijawkami: nakładają wiele pijawek na nos i odbyt pacjenta. Po bardzo krótkim czasie pacjent odczuwa ulgę.

Pij przez dwa tygodnie rano i wieczorem na pół szklanki naparu z korzenia waleriany.

Przygotuj ekstrakt z korzenia palowego. Rozdrobnić korzenie, wlać alkohol lub wódkę w dniu 21, aby korzenie pęczniały jako gnojowica. Z zewnątrz wcieraj w skórę głowy 2-3 razy dziennie. Następnie wyciśnij korzenie i odcedź nalewkę.
Na przemian ten zabieg z nalewką piwonii. Przygotuj nalewkę z wyprzedzeniem: zalej 100 ml wódki winogronowej 1 łyżką tłuczonego korzenia i pozostaw na 9 dni. Pij w ciągu miesiąca 40 kropli 3 razy dziennie. Zrób sobie przerwę na dwa tygodnie i powtórz zabieg, dodając suchą trawę parasolową do zimowania do procedury infuzji. Jest tak parzony: 1/2 szklanki wrzącej wody na 1 łyżeczkę ziół; nalegać, zapakować, 2 godziny. Weź 3 - 4 razy dziennie na łyk.

Skutecznie z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, weź sok z mniszka lekarskiego na wiosnę (1 łyżka stołowa 30 minut przed posiłkiem).